logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sample Image

Proiectul urmărește dezvoltarea resurselor umane din Regiunea București-Ilfov prin programe specializate pentru creșterea competențelor profesionale și începerea unor activități independente organizate de Centrul pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor. Echipa multidisciplinară din centru vor furniza femeilor servicii de informare, de formare profesională și asistență antreprenorială în contextul dezvoltării principiului egalității de șanse și de gen pe piața muncii. Astfel se creează oportunități reale pentru dezvoltare durabilă regională cu implicații pe termen lung privind dezvoltarea durabilă în Romania, în special prin încurajarea formelor de cooperare în echipe multidisciplinare. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații promotoare ale principiului egalității de șanse și de gen și organizații cu experiență în consultanță și formare profesională pentru femei din România și Portugalia.

Proiectul are la baza promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competentelor în cadrul programelor de formare profesionala în următoarele domenii:

  • Asistent relații publice și comunicare
  • Competențe antreprenoriale
  • Florar-decorator
  • Modelator ceramică
  • Operator introducere, validare și prelucrare date
  • Lucrător social

Cursuri Proffem Cea mai bună soluție pentru dezvoltare personală și profesională