logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lucrător social - curs de calificare, cu o durată de 720 de ore din care 240 de ore de pregătire teoretică și 480 de ore de pregătire practică. Lucrătorul social este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidenţiale pentru copii/ copii cu dizabilităţi, Centre de recuperare/reabilitare pentru adulţi) şi de protecţie a copilului (Servicii de tip rezidenţial pentru copii, Servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap). Lucrătorul social este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere specializată pentru copilul/adultul aflat în situaţie de risc în comunitate sau aflat în situaţie de separare de familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială. La finalul acestui curs absolvenții vor beneficia de un certificat de calificare profesională eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost CNFPA) și Ministerul Muncii și de un supliment descriptiv în care sunt menționate competențele profesionale dobândite.