Tipărire 

Modelator ceramică – curs de calificare nivel I, 360 de ore, din care 120 de ore teorie și 240 de ore practica, cod N.C. 7321.1.1 Modelatorul de ceramica, numit și olar, produce vase și obiecte de ceramica în ateliere proprii sau ateliere specializate. Forma de organizare a activității variază de la forme independente – persoana fizică autorizată – până la angajarea directă în cadrul unei fabrici de producere a ceramicii prin tehnici manuale, cum ar fi fabrici de cahle și teracotă șamotată.