logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Operator introducere, validare și prelucrare date – curs de calificare nivel II, 720 de ore, din care 240 de ore teorie și 480 de ore practica, cod N.C.: 4113.2.1 Operatorul introducere, validare și prelucrare date are atribuții referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. In acest scop, el efectuează o serie de activități importante pentru susținerea procesului de prelucrare electronică a datelor.