logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenție 6.3 – Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov
Contract nr.: POSDRU/152/6.3/G/130466

Beneficiar: S.C. R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ S.R.L.
Partener 1 național: Asociația Alternativa 2003
Partener 2 transnațional: 4Emes Consultores Associados, Lda

Perioada de implementare: 16.04.2014 – 15.04.2015
Grupul țintă: 360 femei din regiunea București - Ilfov
Bugetul: 1.484.435,00 lei