logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile schimbului de experiență transnațional.

Proiectul urmărește dezvoltarea resurselor umane din Regiunea București-Ilfov prin programe specializate pentru creșterea competențelor profesionale și începerea unor activități independente organizate de Centrul pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor. Echipa multidisciplinară din centru vor furniza femeilor servicii de informare, de formare profesională și asistență antreprenorială în contextul dezvoltării principiului egalității de șanse și de gen pe piața muncii. Astfel se creează oportunități reale pentru dezvoltare durabilă regională cu implicații pe termen lung privind dezvoltarea durabilă în Romania, în special prin încurajarea formelor de cooperare în echipe multidisciplinare. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații promotoare ale principiului egalității de șanse și de gen și organizații cu experiență în consultanță și formare profesională pentru femei din România și Portugalia.

Indicatori:

  • 270 de femei vor participa la programele de calificare/recalificare;
  • 360 de femei vor participa la instruire - acces pe piața muncii;
  • 1eveniment de comunicare și promovare - acces pe piața muncii;
  • 5 persoane care vor demara o activitate independentă – femei - acces pe piața muncii;
  • 85% dintre participantele la programele de calificare/recalificare vor obține certificare;
  • 85% dintre femeile care vor participa la programe de formare profesională vor obține certificat;
  • 25% dintre femei vor fi asistate în inițierea unei afaceri care au demarat o activitate independentă;
  • 306 participante la instruire certificate - acces pe piața muncii.