logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Joi, 22 mai 2014, la Hotel Yesterday, în Bucureşti, a avut loc lansarea proiectului ,,Egalitate de şanse şi incluziune pe piaţa muncii pentru femei în regiunea Bucureşti-Ilfov”, al cărui beneficiar este R4 Consultanţă şi Formare Profesională în parteneriat cu Asociaţia Alternativa 2003 şi partenerul transnaţional 4Emes Consultores Associados, Lda.
Cu această ocazie au fost prezentate obiectivele proiectului, indicatorii urmăriți și rezultatele așteptate, proiectul adresându-se femeilor din București și Județul Ilfov. Printre aceste obiective se numără mai multe programe de formare profesională în domeniile: competențe antreprenoriale, asistent relații publice și comunicare, operator introducere, validare și prelucrare date, florar-decorator, modelator ceramică și confecționer produse textile.
Proiectul, desfășurat pe o perioadă de 12 luni, are următorul obiectiv general: promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile schimbului de experiență transnațional.
Un obiectiv specific important îl reprezintă înființarea ”Centrului de Dezvoltare Profesională pentru Femei” care va asigura în cadrul proiectului servicii de asistenţă în vederea înfiinţării unei activităţi independente şi înscrieri la cursurile de formare profesională. Ulterior, serviciile asigurate de acest centru se vor diversifica conform nevoilor grupului ţintă vizat.

Printre cei 37 de participanți care au fost prezenți la această conferință reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Capitală, reprezentanți ai unor ONG-uri şi întreprinderi sociale care și-au manifestat interesul pentru programele de formare profesională și pentru participarea într-un program de antreprenoriat.
,,Obiectivul general al proiectului este unul îndrăzneţ şi suntem siguri că îl vom atinge datorită parteneriatului pe care îl avem cu Asociaţia Alternativa 2003 şi cu partenerul transnaţional 4Emes Consultores Associados, Lda”, a declarat Daniela Dorcea, Manager de Proiect.
S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. are ca misiune prestarea unui serviciu de calitate în domeniul Formării, depășind așteptările clienților, punându-și în valoare colaboratorii și producând plusvaloare, prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în toate momentele sistemului de formare (concepere, execuție, consiliere în privința evaluării).
S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. este certificată de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) pentru 15 cursuri de calificare, 2 cursuri de inițiere, 4 cursuri de perfecționare și 3 cursuri de specializare.