logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Joi, 9 Octombrie 2014, la Hotel Yesterday a avut loc Conferinţa privind combaterea stereotipurilor de gen.

S-au abordat următoarele teme:

 • Caracteristicile stereotipurilor de gen
 • Srategia de promovare a egalităţii de gen
 • Cadrul legislativ în domeniul egalităţii de gen
 • Tipuri de discriminare identificate în piaţa muncii din România
 • Factorii care influenţează un acces scăzut al femeilor pe piaţa muncii
 • Politicile sociale pentru egalitatea de şanse în România
 • Studii de caz ş.a.

Comisia pentru combaterea stereotipurilor de gen a fost compusă din:

 • Daniela Dorcea, Manager de proiect, Beneficiar
 • Mihaela Rotar, Expert coordonator, Partener 1
 • Mihaela Neagu, Asistent manager, Partener 1
 • Aura Tudor, Expert monitorizare tehnică, Beneficiar
 • Andreea Dumitraşcu, Asistent formare profesională, Beneficiar