logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo4EMESA fost înființată în 1995, în cadrul unui proiect de afaceri ce însumează astăzi 17 ani de experiență, cu scopul de a completa sprijinul acordat companiilor în domeniul Administrativ și Financiar, cu domeniile de Formare Profesională și Multimedia și de Relații Publice și Comunicare în Afaceri. Din punct de vedere al strategiei, formarea profesională constituie domeniul principal de activitate a firmei, cu atât mai mult cu cât aceasta reprezintă un aspect fundamental în dezvoltarea personală și a organizațiilor, atât în ziua de azi, cât și în viitor. Cu toate acestea, activitatea organizației nu se limitează la formarea profesională. Societatea a îmbinat introducerea noilor instrumente și tehnici moderne cu nivelul de Tehnologii și de Comunicare, cu Formarea Resurselor Umane respective, în scopul de a valorifica investițiile făcute de către organizație în acest domeniu. Principale produse de care dispune, direct sau prin intermediul asociaților, sunt următoarele: suport pentru studii de piață și sondaje online, crearea și dezvoltarea de website-uri statice și dinamice cu platforma de gestionare a conținuturilor, soluții pentru întreținerea de conținuturi pe Web, dezvoltarea imaginii companiei, organizarea de congrese, seminarii și alte evenimente, crearea și construcția de standuri pentru târguri și expoziții. In domeniul formării profesionale, organizația este acreditată de către Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Relațiilor de Lucru (organismul care acreditează furnizorii în tara partenera) din anul 2000, pe următoarele domenii: Planificare, Creație, Organizare și Promovare, Dezvoltare/Execuție. De asemenea, societatea este în curs de pregătire a procesului de certificare în domeniul evaluării cursurilor de formare profesională. Societatea organizează următoarele tipuri de programe de formare profesională certificate: - Cursuri pentru formarea profesorilor, certificate de Institutul Forței de Muncă și al Formării Profesionale din țara de origine; - Cursuri de formare profesională pentru pompieri, certificate de Școala Națională de Pompieri din țara de origine; - Cursuri de formare profesională în domeniile agricultură, management, dezvoltare personală, tehnologia informației și comunicare. Anul de referință pentru organizație a fost 2008, când a derulat o gamă foarte largă de programe de formare în aproape toate regiunile țării de origine: 432 de programe de formare modulare certificate, 15 cursuri de educație și formare a adulților, 3 cursuri adresate tinerilor pompieri, 34 de programe de formare profesională în domeniul agriculturii adresate tinerilor agricultori, 39 de programe de formare profesională în domeniul agriculturii tehnice adresate tinerilor agricultori.

Organizația a implementat 43 de proiecte finanțate FSE și 2 proiecte finanțate FEADR în calitate de beneficiar, precum și 17 proiecte finanțate FSE și 16 proiecte finanțate FEADR în calitate de partener. Dintre acestea, 4 proiecte au fost de calificare a adulților - Formare de-a lungul vieții și adaptabilitate la piața muncii; populația țintă: Șomeri din zonele rurale defavorizate/ sau cu risc de excludere sociala; valoarea: 1.226.018,66 €; 39.932,20 €; 775.230,05 €; 401.494,69 € 1 proiect a fost de calificare de baza pentru tineri - Prevenirea abandonului școlar; populația țintă: Tineri cu risc de excludere socială; valoarea: 237.396.13€ 1 proiect de Adaptabilitate și Formare de-a lungul vieții; populația țintă: Copii și bătrâni din zonele rurale defavorizate/ sau cu risc de excludere socială; valoarea; 34.557.64

4Emes Consultores Associados, Lda este implicat în următoarele etape ale proiectului: implementarea proiectului – prin coordonarea schimbului de experiență împreună cu Solicitantul în domeniul măsurilor active de ocupare pentru șomeri de lungă durată și persoane inactive, asigurarea producțiilor multimedia din cadrul proiectului, gestionarea bazelor de date; expertiza și resurse umane: prin implicarea resurselor umane proprii pentru realizarea schimbului de experiență transnațional, consultanță și furnizare de expertiză permanentă pentru personalul din centru pentru programele integrate de informare, consiliere și orientare profesională, formare profesională, mediere pe piața muncii și asistență antreprenorială, facilitarea schimbului de experiență în organizarea centrului și creării de parteneriate între centrul creat și organizații similare din Portugalia; cofinanțare: asigurarea cofinanțării proiectului.