Tipărire 

logo alternativa 2003Asociația ALTERNATIVA 2003 s-a înființat în anul 2003 la inițiativa unor părinți care au copii cu handicap. Scopul partenerului se refera la creșterea capacității de integrare în societate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și creșterea gradului de acceptare al acestor persoane în cadrul comunității Partenerul 1 are ca misiune dezvoltarea de servicii menite sa îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități și sa le susțină integrarea sociala. Partenerul 1 este lider al unirii eforturilor tuturor membrilor comunității pentru a proteja drepturile umane fundamentale ale tuturor persoanelor cu dizabilități prin acțiuni ce duc la o viață independentă și activă a acestora. Activitatea partenerului 1 se fundamentează pe valori precum: respectul pentru persoanele cu dizabilități solidaritatea între membrii societății, incluziunea socială Serviciile acordate de partenerul 1 se referă la: educație specializată, pregătire, orientare, formare profesională, angajare, consiliere, socializare, transport, găzduire, hrana. Partenerul 1 are un număr de 15 angajați, și 13 voluntari care ajuta la implementarea deciziilor privind drepturile umane fundamentale ale tuturor persoanelor cu dizabilități. Din anul 2010 și până în prezent Asociația ALTERNATIVA 2003 a implementat 4 proiecte cu finanțare europeană. Aceste proiecte au avut ca obiective: înființarea prin parteneriatul intre 7 organizații din țară și 1 organizație din Olanda a 8 ateliere lucrative în care tinerii aflați în risc de excluziune socială să fie calificați în diferite meserii și să fie ajutați să-și găsească un loc de muncă, dezvoltarea abilităților manuale și sociale a tinerilor cu dizabilități, în vederea realizării integrării lor în comunitate și participării la o viața activă, dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor cu dizabilități, informarea lor despre piața muncii, oferta de angajare și formare profesională. Valoarea totală a proiectelor implementate a fost de 285.000 lei.

În cadrul proiectului Asociația ALTERNATIVA 2003 este implicată în: dezvoltarea ideii de proiect – prin colaborare cu Liderul de parteneriat pentru elaborarea cererii de finanțare, implementarea proiectului – coordonarea activităților de schimb de experiența, realizării strategiei în domeniul egalității de gen, coordonarea Centrului pentru Dezvoltarea Profesionala a Femeilor, înscrierea grupului țintă pe categorii de activități implementate în proiect, asistență antreprenorială, asigurarea informării și promovării proiectului și a serviciilor furnizate în centru, organizarea evenimentelor, înscrierea participanților la formare; expertiza și resurse umane – prin resurse umane în domeniul egalității de șanse, coordonarea activităților cu beneficiarii centrului înființat și asistență antreprenorială.