logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo r4S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. are ca misiune prestarea unui serviciu de calitate în domeniul Formării, depășind așteptările clienților, punându-și în valoare colaboratorii și producând plusvaloare, prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în toate momentele sistemului de formare (concepere, execuție, consiliere în privința evaluării).

S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. este certificată de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA) pentru 15 cursuri de calificare, 2 cursuri de inițiere, 4 cursuri de perfecționare și 3 cursuri de specializare.

Dintre tipurile de proiecte derulate până în prezent, amintim:

  • Programe de formare profesională pentru cursurile autorizate;
  • Participarea în calitate de contractor în cadrul unor proiecte finanțate prin FSE POSDRU în derularea de activități de formare profesională;
  • Participarea în calitate de partener în cadrul unor proiecte finanțate prin FSE POSDRU în derularea de activități precum: management de proiect, informare și publicitate, organizarea de vizite de studiu și intership, derulare programe de formare profesională;
  • Consultanță în domeniul managementului proiectelor cu finanțare europeană oferită beneficiarilor proiectelor POSDRU.

Convinși de importanța oferirii de servicii adaptate diferitelor grupuri-țintă, bazându-ne pe contribuția și cunoașterea concretă a fiecărui sector al realității în cadrul căruia ne desfășurăm activitatea, am acordat mereu o importanță deosebită încheierii de parteneriate în diferite domenii. Printre parteneri se numără: Asociația Alternativa 2003, Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor, Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico – Gestual, Asociația Femeilor din România, ADRA România, AFHPV Agroarges, Asociația pentru Femei cu Perspectivă din România.

Angajamentul pentru calitate și dovada implementării calității în cadrul serviciilor de consultanță și formare profesională au fost recunoscute în decembrie 2012, prin acordarea CERTIFICATULUI DE CALITATE ISO 9001:2008.

S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. este implicat în dezvoltarea ideii de proiect – prin colaborare cu Partenerul 1 pentru elaborarea cererii de finanțare, implementarea proiectului – prin asumarea managementului și implementării proiectului, organizarea și derularea programelor de formare profesionala; expertiza și resurse umane – prin asigurarea de experți în management de proiect și implementare, în domeniul formarii profesionale, experți pentru elaborarea curriculum-ului programelor de formare profesională.