logo header

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Opis documente

  1. Metodologie de acordare a subvenţiilor
  2. Raport de formare - Asistent relaţii publice şi comunicare
  3. Raport de formare - Competenţe antreprenoriale